THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC ONLINEThông báo tuyển sinh lớp đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo hình thức online (khai giảng ngày 13/11/2021)

Sự kiện Hưởng ứng tuần lễ nâng cao nhận thức về Kháng kháng sinh năm 2021 với chủ đề “Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm” (Ngày đăng tin 30/11/2021)

Đứng trước tình hình kháng thuốc đã trở nên nguy hiểm, từ năm 2015, Bộ Y tế đã phối hợp với Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam phát động “Tuần lễ nâng cao nhận thức về kháng sinh” với mục tiêu tăng cường sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn, giảm thiểu và ngăn ngừa kháng thuốc. 

Xem tiếp


SỨ MẠNG

1) Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, giỏi về nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức phù hợp với nhu cầu xã hội và có thể hội nhập quốc tế.
2) Tạo ra các công trình nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực dược được ứng dụng trong thực tiễn, tạo ra giá trị cho xã hội.
3) Là trung tâm dịch vụ chuyên nghiệp, hàng đầu để hỗ trợ phát triển thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm thảo dược đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành và quốc gia.
4) Là trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Dược, nuôi dưỡng, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng hội nhập quốc tế, trên cơ sở phát huy bản sắc văn hóa, tài nguyên, trí tuệ Việt Nam. 

 Thư viện ảnh